ع ش ق :یعنی علاقه شدید قلبی

لطفا فقط کامنت بگزارید و درباره عشق نظر بدید ممنونم از عضو شدنتون

فقط بنویس

گفت:از بدبختی بنویس گفتم:حال و روز امروز ما گفت:از عشق بنویس گفتم:تخیلم ضعیف است گفت:از خدا

بنویس گفتم:اگر وجود داشته باشد باید برای درد ها و عذاب های مرا داد طلب بخشش کند گفت:از مشروب


بنویس گفتم:سلامتی اونایی که دوسشون داشتیم ولی نفهمیدن گفت:از بکارت بنویس گفتم:امروز دیگر


سکس از عقب مد شده گفت:از فاحشه بنویس گفتم:فرشته ای که تن فروخت تا مادر مریضش را بیمارستان


پذیرش کند گفت:از فقر بنویس گفتم:پیرمرد سر چهار را ,کودک کنار خیابان گفت:از آزادی بنویس گفتم:گفتم


استادیوم یا میدانش؟ گفت:از مخاطب خاصت بنویس سیگارم را روشن کردم , لیوان مشروبم را پر کردم و


سکوتـــــــــــــــــــــ گفت:جواب نمیدی؟ گفتم: این همانی بود که کاری کرد تا امروز برایت در مورد همه اینها


بنویسم. خیانت کار بود , معرفت نداشت , دروغ را از راست بهتر میگفت... + نوشته شده در یکشنبه هفدهم


فروردین 1393ساعت 1:48 بعد از ظهر توسط دل شکسته | یک نظر ﻧﺠﺎﺑﺖ یا تن فروشی یا هیچکدام؟ ﻧﻔﺲ


ﻧﻔﺲ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﻥ


ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺍﺯ ﺗﻦ


ﻣﻦ. ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻣﺶ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ


ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ. ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ؟ﮔﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﻧﺠﺎﺑﺘﻢ. ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﻟﯽ ﮔﺮ ﺗﻮ


ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻔﺖ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﺯ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺭﺟﯿﻤﯿﻢ ﻭ ﻏﻨﯽ ﯾﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺑﻪ


ﺻﻒ ؟ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪﻣﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟ﮔﻔﺖ ﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ


ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺨﺮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻡ


!. ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ، ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ،ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻪ


ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﺩ ! ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﻋﮑﺲ ﺯﻥ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩ !!

[ بازدید : 120 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] 14:41 ] [ mlody ]

[ ]

دیدن تو

برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه کردن ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!......

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:04 ] [ mlody ]

[ ]

فاحشهتن
فاحشه

یا

فکرِ

فاحشه

مرد
فاحشه


یا

زن
فاحشه

چه واژه نا زیبایی ایـست این واژه ...


فاحشه

شاید قربانی عشق باشد

فاحشه


شاید قربانی فقر باشد

فاحشه

شاید قربانی هوس باشد


فاحشه

شاید تنها قربانی حرف دیگران باشد بس


میدانم


فاحشه ، فاحشه است ... من ، منم و تو، تویی

اما
کاش می شد


این واژه را به آتش کشیـد ....

[ بازدید : 141 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:06 ] [ mlody ]

[ ]

شعر عاشقانه


من به هر چیزی که مربوط به ♥تو♥ باشه حریصم و حسود !!
آنقدر حسودم که میخوام تمام پسرای دنیا رو زنده به گور کنم
تا چشمای تو کسی جز من رو نبینه !!!
من میخوام تمام تو برای من باشه !!!
میخوام گوش دنیا کر باشه تا صدات
فقط طنین انداز زندگی من باشه و گوش های تو
صدایی جز صدای من رو نشنوه !
میخوام لبات تنها اسم من رو به زبان بیاورن !
میخوام دستات فقط گرما بخش دستای من باشه !
میخوام پاهای تو فقط هم قدم با پاهای من باشه !
میخواهم شانه های مردانه ات فقط جای گریه کردن های من باشه !
آغوشت تنها پناهگاه امن من باشه و بس !
خلاصه بگم میخوام 6 دانگ روح و جسمت به نام من باشه !!!

فقط من !

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393 ] 20:07 ] [ mlody ]

[ ]

ع ش ق :علاقه شدید قلبی


عشق به معنای عشق بین دو نفر نیست عشق به معنای دوست داشتن مادر و پدر و...

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:08 ] [ mlody ]

[ ]

ع ش ق :علاقه شدید قلبی

ع ش ق یعنی علاقه شدید قلبی

موضوعات: ع ش ق :علاقه شدید قلبی,

برچسب ها: افشین .مهر ,

[ بازدید : 121 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393 ] 20:07 ] [ mlody ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]